Stjórn

Stjórn Útivistar er skipuð átta félagsmönnum, það er formanni, fjórum aðalmönnum og þremur varamönnum. Kjarni kýs stjórnina á fyrsta fundi sínum eftir aðalfund, að undanskildum formanni sem er kosinn af aðalfundi. Stjórnarmenn eru kosnir til tveggja ára í senn.

Stjórn Útivistar sér um daglegan rekstur félagsins ásamt framkvæmdastjóra. Stjórnin fundar að jafnaði á tveggja vikna fresti. Varamenn sitja að jafnaði fundi stjórnar og hafa málfrelsi og tillögurétt, en ekki atkvæðisrétt nema þegar þeir eru staðgenglar fjarverandi aðalmanna. Eftirtaldir sitja í stjórn Útivistar:

Gylfi Arnbjörnsson, formaður, gylfia@simnet.is
Guðfinnur Þór Pálsson, gudfinnur-thor(hjá)hotmail.com
Guðrún Svava Viðarsdóttir, gunnasvava(hjá)gmail.com  
Hákon Gunnarsson, hakongu@gmail.com
Helga S. Davíðsdóttir, helga.davids2@gmail.com
Páll Arnarsson, pall.arnarson@reykjavik.is
Þorsteinn Pálsson, steinip@tskoli.is