Drögum línu í sandinn

11. desember 2015

Náttúra landsins er orðin auðlind, hún skapar gjaldeyristekjur. Við í Útivist höfum lengi litið á náttúru landsins sem verðmæti, alveg óháð því hvort hún skaffi peninga í kassann. Náttúran, og þá ekki síst hálendi landsins, er það sem nærir huga okkar, veitir okkur ómælda gleði og hvíld frá brauðstriti hversdagsins. Út í náttúrunni hverfa vandamálin, stress og argaþras borgarlífsins verður órafjarri.

Við gleðjumst samt yfir því að þeim fjölgar sem telja að það sé þess virði að vernda náttúruna og hálendið. Það skiptir ekki máli hvort það er vegna þess að náttúran sé verðmæt í sjálfu sér eða vegna þeirra tekna sem hún getur skilað þjóðinni um ókomna tíð, aukinn stuðningur við verndun er alltaf af hinu góða. Um áratuga skeið hafa menn séð tækifæri til tekjuöflunar í því að fórna svæðum á hálendinu, nú sjá sífellt fleiri tekjumöguleika í því að vernda hálendið. Á sama tíma fjölgar þeim sem hafa uppgötvað töfra hálendisins og skynja verðmæti þess án þess að þurfa að setja á það sérstakan verðmiða. Þjóðin er farin að meta hálendið og óbyggðirnar að verðleikum.

Nú er því tækifæri til að breyta um kúrs. Það er orðið tímabært að þjóðin dragi línu í sandinn og segi: Nú höfum við spillt nógu miklu af náttúru hálendisins, við höfum ekki efni á að eyðileggja meira af þessum verðmætum. Okkar vegna og ekki síður vegna afkomenda okkar. Það stendur upp á okkur, þjóðina, að taka þessa ákvörðun og það gerum við með því að setja fram skýra kröfu til þeirra sem fara með ákvörðunarvaldið í okkar umboði. Alþingi þarf að taka bindandi ákvörðun sem tekur af öll tvímæli um að verndun hálendisins sé sett í forgang, sem og möguleikar almennings til að njóta þeirrar óspilltu náttúru sem þar er að finna. Þetta er hægt að gera með ýmsu móti, lög landsins bjóða upp á ýmsar leiðir í því skyni. Líklega er þó sú leið að gera hálendið allt að einum þjóðgarði áhrifaríkust og öruggust.  Það felur í sér afdráttarlausa staðfestingu á verndun hálendisins til lengri tíma litið og kemur í veg fyrir að náttúrunni sé fórnað fyrir þrönga skammtímahagsmuni. Um leið er hægt að grípa til þeirra ráðstafana sem kunna að vera nauðsynlegar vegna vaxandi fjölda ferðamanna, því það er einnig brýnt verkefni.

Verði þetta mikilvæga skref stigið þarf að vanda vel til verka. Því er ekki að leyna að margir hafa ýmsar efasemdir um þjóðgarða og er orsaka þess helst að leita í mistökum sem gerð voru við stofnun og þróun Vatnajökulsþjóðgarðs. Það er ekki til að auka traust að Alþingi gerir óvæntar breytingar á náttúruverndarlögum á mettíma, breytingar sem ganga með afgerandi hætti gegn hagsmunum útivistarfólks. Það má ekki missa sjónar á því að fjölbreyttur hópur landsmanna hefur sterk tengsl við hálendið og þá einstöku staði sem þar er að finna. Verndun hálendisins gegnir fyrst og fremst því hlutverki að við og afkomendur okkar geti notið þess að ferðast þar um. Því er mikilvægt að allir hópar útivistarfólks séu hafðir með í ráðum á öllum stigum og gætt að því að umgengisreglur séu sanngjarnar. Það er vel hægt að tryggja það með góðri og virkri samstöðu í grasrótinni. Það er enginn vafi á að í sameiningu getum við búið til þjóðgarð sem þjóðin getur sameinast um og verið stolt af.

 

Skúli H. Skúlason

framkvæmdastjóri ÚtivistarGreinar og ferðasögur

 • Mynda-
  kvöld

  Myndakvöld

  Kaffi- og myndanefnd voru settar á stofn fljótlega eftir stofnun Útivistar. Markmið þeirra er að halda myndakvöld þar sem félagsmenn koma saman til að skoða myndir og hlýða á ferðasögur frá ferðum sem Útivist hefur staðið fyrir. Auk þess eru kynntar ferðir á nýjum slóðum. Oft eru fengnir utanaðkomandi aðilar til að kynna áhugaverð svæði.

  Glæsilegar kaffiveitingar eru eitt aðalsmerki myndakvöldanna. Félagslegi þátturinn er stór. Útivistarfélagar hittast, rifja upp góðar stundir og gæða sér á kræsingum af kökuhlaðborðinu.

  Myndakvöld eru haldin fimm sinnum yfir vetrarmánuðina og njóta mikilla vinsælda. Allur ágóði af myndakvöldunum er nýttur til að efla félagið. Lengst af var hann settur í uppbyggingu aðstöðu félagsins í Básum á Goðalandi. Nú síðustu ár hefur ágóðanum verið varið í kaup og uppsetningu útsýnisskífu á Réttarfelli og glæsileg fræðsluskilti í Básum.

  Öll herlegheitin kosta aðeins 1.500 kr. Gestir eru vinsamlegast beðnir að hafa handbært reiðufé því ekki er hægt að taka við greiðslukortum.

  Næstu ferðir

 • Jeppa-
  ferðir

  Jeppaferðir

  Í jeppaferðum koma þátttakendur á eigin jeppum. Ferðast er í hóp undir leiðsögn fararstjóra sem hefur góða reynslu af þessari tegund ferðamennsku. Bæði er um að ræða vetrarferðir þar sem gerðar eru tilteknar kröfur um búnað jeppanna, svo og sumar- og haustferðir sem henta lítið breyttum eða óbreyttum jeppum. 

  Næstu ferðir

  3. mars 2018 - 4. mars 2018

  Fimmvörðuháls

  24. mars 2018 - 25. mars 2018

  Fjallabak nyrðra – Mælifellssandur

  7. apríl 2018 - 8. apríl 2018

  Fjallabak syðra

 • Fjalla-
  refir

  Fjallarefir

  Á námskeiðum Fjallarefa er gönguþrek markvisst byggt upp og þátttakendur kynnast fjölbreyttum gönguleiðum.

  Námskeið Fjallarefa er ætlað þeim sem áður hafa tekið þátt í námskeiðum og/eða eru í ágætis gönguformi. Námskeiðið felur í sér þrekgöngutíma, dagsferðir og helgarferð. Samhliða göngunum verður fræðsla þar sem þátttakendur safna í sarpinn hagnýtum upplýsingum sem tengjast útivist, til dæmis varðandi klæðnað, næringu, útbúnað og leiðarval. 

  Þrekgöngutímar eru á þriðjudögum og dagsferðir á laugardögum. Þátttakendur koma á eigin bílum á upphafsstað göngu en geta sameinast í bíla eftir hentugleikum.

  Hámarksfjöldi: 40 manns.

  Næstu ferðir

 • Everest

  Everest 2018

  Everest-hópur Útivistar er ætlaður fólki sem er í þokkalega góðu formi og vill reyna á sig í hressilegum fjallgöngum. Boðið verður upp á þríþætta dagskrá, sjá hér fyrir neðan:

  Kvöldgöngur á miðvikudögum kl.18 (1 ½ - 2 klst)
  10. janúar - 21. mars => 11 göngur
  5. september - 21. nóvember => 12 göngur

  Dagsgöngur – 2. laugardag í mánuði
  20. janúar – Akrafjall
  10. febrúar – Grindarskörð-Kistufell
  10. mars – Hrafnabjörg
  14. apríl – Skarðsheiði endilöng
  9. júní – Eiríksjökull
  8. september – sjö tindar Hafnarfjalls
  13. október – kringum Botnssúlur
  10. nóvember – Hengilssvæðið
  8. desember – jólaóvissuferð

  Helgarferðir
  10.-13. maí - Rótarfjallshnjúkur og Svínafellsfjall
  10.-12. ágúst – Ólafsfjörður-Hvanndalir-Héðinsfjörður

  Kvöldgöngurnar (23 talsins) eru innifaldar í skráningargjaldi sem er aðeins 30.000 kr. Verð í dagsgöngur er 4.900 kr. og í helgarferðir 9.800 kr.
  Fararstjórar eru Stefán Birgisson, Unnur Jónsdóttir, Reynir Þór Sigurðsson, Gylfi Arnbjörnsson og Kristjana Birgisdóttir. Á kantinum er svo Kristíana Baldursdóttir.

  Skráning á skrifstofu Útivistar, í síma 562 1000 eða með tölvupósti á utivist@utivist.is.

  Fyrstur kemur, fyrstur fær - fjöldinn verður takmarkaður

  Lokaður hópur – aðeins fyrir þá sem greiða skráningargjaldið

  Næstu ferðir

  10. mars 2018

  Hrafnabjörg

  10. maí 2018 - 13. maí 2018

  Rótarfjallshnjúkur og Svínafellsfjall

 • Útivistar-
  gírinn

  Útivistargírinn

  Ókeypis göngur í nágrenni höfuðborgarinnar

  Komdu þér í Útivistargírinn fyrir sumarið með samheldnum hópi Útivistarfólks og nýrri tólf vikna dagskrá. Útivistargírinn leysir af hólmi Útivistarræktina sem starfrækt hefur verið í um 20 ár.

  Dagskráin hefst 4. apríl og stendur til 20. júní. Hópurinn hittist vikulega á miðvikudögum klukkan 18:00 og gengur spennandi gönguleiðir í nágrenni höfuðborgarsvæðisins. Göngurnar henta flestum sem geta hreyft sig með góðu móti og eru nýliðar í útivist . Einnig er vant fólk hvatt til þess að taka þátt. Í þessum kvöldgöngum verður lögð áhersla á vinalegt andrúmsloft og kynningu á grunnatriðum í útivist og gönguferðum. Fjölbreytt starfsemi Útivistar, þar sem allir geta fundið eitthvað við sitt hæfi, verður einnig kynnt þátttakendum.

  Flestar göngurnar taka 2 – 4 klukkustundir. Þátttakendur sameinast í bíla og deila eldsneytiskostnaði.

  Kynningarfundur verður haldinn kl. 20:00 þann 28. mars.

  Þátttaka í göngunum er félagsmönnum Útivistar að kostnaðarlausu en skrá þarf þátttöku. Áhugasömum er bent á upplýsingar um skráningu á heimasíðu Útivistar. Gönguleiðirnar eru fjölbreyttar og tekur röð þeirra mið af veðri og færð hverju sinni. Auglýst verður á vef Útivistar, á Facebook síðu félagsins og á póstlista hvert verður farið hverju sinni.

  Fjórir fararstjórar, Hrönn Baldursdóttir, Guðrún Svava Viðarsdóttir, Kristjana Kristjánsdóttir og Guðmundur Örn Sverrisson leiða þátttakendur Útivistargírsins. Óhætt er að segja að fararstjórahópurinn sé fjölbreyttur en samhentur og hlakkar til að taka vel á móti öllum þeim sem vilja komast í Útivistargírinn.

  Fylgstu með og skráðu þig á Facebook síðu Útivistargírsins.